• English
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
Đai Đồng bộ Công nghiệp

Gates có giải pháp truyền động bằng đai đồng bộ cho những linh kiện của bạn:

Poly Chain® GT® Carbon cho hiệu suất cao và vòng đời dài trong những ứng dụng truyền động lực xoắn cao và PowerGrip® GT®3 cho những bộ truyền động vận tốc cao, mã lực cao và những linh kiện đòi hỏi sự đồng bộ chính xác.

image-2.jpg
Các dòng sản phẩm
đọc thêm
Đai Đồng bộ General-Duty
Đai Đồng bộ Hiệu suất cao
Đai Đồng bộ Giải quyết vấn đề
Đai Đồng bộ Độc đáo