• English
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
Đai Thang Công nghiệp

Gates đã phát minh ra đai thang và tiếp tục trở thành nhà sản xuất đai truyền động lớn nhất thế giới, cung cấp những sản phẩm đa dạng bao gồm đai truyền động hạng nặng, hạng nhẹ và đai đặc biệt.

 

Gates là nhà sản xuất đai truyền động lớn nhất thế giới, mang đến cho bạn giải pháp hệ thống truyền động đai thang toàn diện.

image-1.jpg
Các dòng sản phẩm
đọc thêm
Đai thang General & MRO
Đai thang Hiệu suất cao
Đai thang Giải quyết vấn đề
Đai thang Độc đáo