• English
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
Điều khoản Sử dụng

Điều khoản sử dụng cho trang web www.gatesunitta.com 1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN Những nội dung sau là điều khoản trong thỏa thuận pháp lý giữa bất kỳ người nào sử dụng trang web này (“Người sử dụng” hay “Bạn”) với Gates Unitta Asia và các chi nhánh hoạt động thông qua đơn vị kinh doanh Gates Unitta Asia. Khi truy cập, trình duyệt và/hoặc sử dụng trang này (“Trang”), Người sử dụng coi như đã đọc, hiểu và đồng ý ràng buộc bởi những điều khoản này và sẽ tuân theo những điều luật và nguyên tắc áp dụng. Nếu không đồng ý với những điều khoản này, đề nghị bạn không sử dụng Trang này. Những nội dung cung cấp trên Trang này được bảo vệ bởi luật pháp, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi Luật Bản quyền Singapore và các công ước quốc tế. 2. LUẬT ÁP DỤNG Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang này, và việc sử dụng Trang này cùng những nội dung ở đây được điều chỉnh bởi luật pháp của Singapore, không xem xét đến các các nguyên tắc luậtcó sự xung đột. 3. THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN Thương hiệu, thương hiệu dịch vụ, và logo (gọi chung là “Thương hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên trang này là những Thương hiệu đã được đăng ký bản quyền và chưa được đăng ký bản quyền của Gates Unitta Asia và những chi nhánh khác.  Không một nội dung nào trên Trang này có thể hiểu là, dù là ngụ ý, nói ngược hay bất kỳ hình thức nào khác, được trao quyền sử dụng Thương hiệu trên Trang này mà không có sự cho phép bằng văn bản của người sở hữu Thương hiệu. Thương hiệu Gates Unitta Asia không được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào mà trước đó không có sự cho phép bằng văn bản của Gates Unitta Asia. Gates Unitta Asia cấm việc sử dụng thương hiệu Gates Unitta Asia như là một liên kết “nóng” đến trang này hay bất cứ một trang nào của Gates Unitta Asia mà trước đó không có sự cho phép bằng văn bản của Gates Unitta Asia. 4. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG CỦA BÊN THỨ BA Trang này có chứa những liên kết đến trang của bên thứ ba. Những trang liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của Gates Unitta Asia và Gates Unitta Asia không có trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ trang liên kết nào, bất kỳ liên kết nào trong trang liên kết, bất kỳ sự thay đổi hay cập nhật nào trong những trang liên kết này, hay bất kỳ sự truyền thông tin nào từ các trang liên kết này. Gates Unitta Asia chỉ cung cấp những liên kết này cho bên thứ ba vì lý do thuận tiện, và những nội dung bên trong các liên kết này không phải do Gates Unitta Asia phê duyệt.  5. GIỚI HẠN SỬ DỤNG Bản quyền đối với những nội dung cung cấp trên trang này thuộc về Gates Unitta Asia hoặc người tạo ra những nội dung này. Trừ trường hợp nêu ở đây, bạn không được sao chép, tái sử dụng, phát tán, tái bản, tải xuống, đưa lên hay chuyển giao bằng bất kỳ hình thức nào hay sử dụng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm, nhưng không giới hạn hình thức điện tử, kỹ thuật, sao chép, thu âm nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Gates Unitta Asia hay chủ sở hữu bản quyền trước đó. Bạn cũng không có quyền “sao chép” bất kỳ nội dung nào trên trang này hay bất kỳ trang nào khác mà trước đó không có sự cho phép bằng văn bản từ Gates Unitta Asia. 6. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRONG KHI GATES UNITTA ASIA CÓ NHỮNG NỖ LỰC HỢP LÝ ĐỂ ĐƯA RA NHỮNG THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀ CẬP NHẬT TRÊN TRANG NÀY, NHỮNG NỘI DUNG TRÊN TRANG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ LÀ” KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO, DÙ LÀ TRỰC TIẾP HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ BẤT XÂM PHẠM HAY NHỮNG QUYỀN XÂM PHẠM NÀO KHÁC, TẤT CẢ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO. GATES UNITTA ASIA KHÔNG BẢO HÀNH HAY ĐẠI DIỆN CHO VIỆC SỬ DỤNG, GIÁ TRỊ, SỰ CHÍNH XÁC, TÍNH TIN CẬY HAY KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC NHỮNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG TRÊN TRANG NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG NÀO LIÊN KẾT TỪ TRANG NÀY. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Gates Unitta Asia đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của Gates Unitta Asia được quy định bởi những hợp đồng mua bán hoặc cung cấp bản quyền.. Gates Unitta Asia không đảm bảo sự sẵn có của những sản phẩm hay linh kiện được liệt kê ở đây. Sự sẵn có của sản phẩm phải được xác nhận tại thời điểm đặt hàng. Đơn đặt hàng sản phẩm có thể được chấp nhận hoặc từ chối bởi Gates Unitta Asia. 7. MÃ HÓA/BẢO TOÀN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRÊN TRANG WEB Phần đăng ký của Trang này có những biện pháp an ninh theo tiêu chuẩn ngành thông qua trình duyệt của Người mua. Những phần khác trong Trang này hoàn toàn mở. Nếu một người sử dụng trang web tiếp cận những nội dung đòi hỏi đăng ký, một nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ với người sử dụng để trợ giúp theo yêu cầu hoặc suy ra từ một yêu cầu về thông tin từ Gates Unitta Asia.