• English
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
Tập đoàn Gates


Tập đoàn Gates được thành lập vào năm 1911. Sáu năm sau, John Gates đã phát minh ra đai thang của ô tô và cách mạng hóa ngành công nghiệp truyền động. Ngày nay, Gates là nhà sản xuất vòng đai và ống dẫn ô tô lớn nhất thế giới. Với 40 nhà máy sản xuất trên năm châu lục, Gates sản xuất ra hàng ngàn sản phẩm đáp ứng yêu cầu thiết kế đặc biệt của các nhà sản xuất công nghiệp và ô tô trên thế giới.

 

Truy cập www.gates.com để biết thêm thông tin.