• English
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
Thị trường & Ứng dụng

Tìm kiếm những thông tin chi tiết về thị trường Gates đang hoạt động hay về những ứng dụng Gates đang cung cấp linh kiện?

Hỗ trợ Kỹ thuật Ứng dụng

Thiết kế hệ thống truyền động đúng là một việc phức tạp, ảnh hưởng đến mọi thứ từ khả năng vận hành đến chi phí và suy cho cùng là giá trị tổng thể của khoản đầu tư và hệ thống truyền động. Những kỹ sư Ứng dụng Sản phẩm (PA) của Gates có mặt là để giúp bạn. Họ làm việc với các nhà phân phối và khách hàng, thường là trực tiếp tại nơi đặt thiết bị, để giải quyết vấn đề và đưa ra giả pháp truyền động tốt nhất.
iseah@gates.com

markets-&-applications.jpg
Các dòng sản phẩm
More
Thị trường & Ứng dụng